Ako funguje Smart Home

Čo to presne znamená mať Smart home?

Ak to z názvu nie je jasné, hlavným faktorom je automatizácia. Tento aspekt už používate každý deň. Ak máte kávovar s časovačom alebo zavlažovací systém, ktorý sa vypne, keď ste mimo domu, je to automatizácia. Smart home je centralizovaný systém, ktorý riadi, ovláda mnohé technológie, ktoré sa v dome nachádzajú. Všetky tieto technológie spája do jedného celku a tým umožňuje celistvo automatizovať činnosti. Je to úžasné prepojenie zariadení a vytváraní závislostí medzi nimi. Napr: ak sa otvorí okno, vypne sa kúrenie, ak nie je pohyb zhasnú svetlá a podobne. Jednoducho môžeme povedať, že v Smart home závisí všetko od všetkého. Všetky tieto závislosti je možné určiť alebo konfigurovať. Vy stanovíte systému, že ak sa niečo stalo, čo sa má udiať, príčina – dôsledok. Platí všeobecné pravidlo, čím viac zariadení je v systéme zahrnutých, tým lepšia a kvalitnejšia je aj automatizácia. Komunikáciu medzi prvkami systému vyhodnocuje a riadi hlavná riadiaca jednotka.

Bezdrôtová komunikácia

Výrobcovia používajú bezdrôtovú komunikáciu na prepojenie aplikácií so zariadeniami ako sú  senzory v bezpečnostných systémoch, detektory dymu, detektory vody aj zámky. Ako teda dosiahneme skok z „domácej automatizácie“ na „inteligentnú domácu automatizáciu – Smart home?“ Kľúčom k tomu je diaľkové monitorovanie a programovanie. Po pripojení k sieti, všetky zariadenia dokážete ovládať z jedného miesta, ovládajú iné zariadenia alebo sú ovládané a stanú sa „inteligentnými“. V podstate to znamená schopnosť komunikovať s inými zariadeniami pre dosiahnutie požadovaného cieľa.

Ale s nárastom používania smartfónov a tabletov to znamená oveľa viac, ako to robili pôvodné systémy. Teraz môžeme pripojiť všetko čo umožňuje komunikáciu z veľkých vzdialeností (alebo z vedľajšej miestnosti).