Smart home a zavlažovanie

Smart zavlažovanie - keď chcem.. ak potrebujem.. koľko treba..

Kto by nechcel mať krásny trávnik, na ktorom sa deti môžu hrať a Vy príjemne oddychovať? K tomu ale treba vyvinúť nemalé úsilie aby bol trávnik naozaj trávnikom. S našim systémom Vás odbremeníme od zavlažovania lebo sa nebudete musieť Vy starať. Systém dokáže to čo iné zariadenia ALE vždy niečo navyše.

Časovanie

Denný harmonogram zavlažovania v stanovenom množstve. Systém dokáže riadiť aj zónové zavlažovanie.

Podmienky

V závislosti od poveternostných podmienok sa zavlažovanie môže odložiť alebo prerušiť.

Počasie

Systém môže sledovať aj vonkajšiu teplotu a tiež vlhkosť pôdy.

Funkcie zavlažovania

  • denný a týždenný harmonogram zavlažovania
  • odloženie zavlažovania v prípade zrážok
  • zavlažovanie ak nikto nie je v záhrade
  • postupné zavlažovanie pre dobrú vsiakavosť
  • môže sa spúšťať len ak odídete preč
  • spustenie kedykoľvek na diaľku odkiaľkoľvek

Zónová regulácia zavlažovania

  • každú zónu zavlažovania môžete riadiť individuálne
  • pre každú zónu môžete nastaviť individuálne množstvo
  • časový harmonogram je možné nastaviť na každú zónu zvlášť
  • správne zavlažovanie s dohľadom a históriou

Prepojenie zavlažovania s ostatnými zariadeniami v systéme

Bolo by dobré zavlažovanie prepojiť aj s ďalšími časťami inteligentného domu, čo Vy na to? Určite áno a zjavne to je aj možné. Napr. systém môže zistiť stav automatickej kosačky a podľa toho zavlažovanie odstaviť. Alebo v prípade pohybu zavlažovanie odloží, alebo sa zaznamenal únik vody, tam kde by voda nemala byť a pošle Vám o tom notifikáciu. Povedzte zavlažovaniu čo má robiť ak sa v záhrade zapnú svetlá.

Bez zbytočných dodatočných zariadení! Spraví to pár elektricky ovládaných ventilov, správna konfigurácia systému, správne umiestnenie senzorov zrážok a je to.. Nie je potrebná dodatočná riadiaca jednotka, Smart zavlažovanie sa zahrnie do existujúceho systému.