Smart home a scény

Čo znamenajú scény v Smart home

Scény sú úžasnou vymoženosťou, ktorými vytvárame postupnosť spúšťania riadených prvkov v Smart home. Na základe vopred stanovených pravidiel sa určí čo sa má vykonať ak sa niečo stalo alebo ak vznikla požiadavka na spustenie scény manuálne. Scény sa využívajú najmä vtedy ak sú vytvorené tzv. režimy Smart home a v týchto režimoch sa scény automaticky spúšťajú. Scény zjednodušujú ovládanie systémových prvkov, nakoľko ich spustením prebehne celá rada príkazov a nie je ich potrebné zadávať jednotlivo.

Aké režimy sa v Smart home používajú?

V prvom rade treba povedať, že je možné v systéme Smart home vytvoriť veľké množstvo scén na osvetlenie, kúrenie, tienenie, zavlažovanie a podobne a následne ich v rôznych režimoch spúšťať. Scéna môže obsahovať všetky prvky ktoré sa v inteligentnom dome nachádzajú a je možné ich medzi sebou kombinovať. Je len na Vašej fantázii akú scénu si vytvoríte a kedy alebo za akých podmienok ju budete používať.

Príklad režimu Smart home "Návšteva"

V režime "Návšteva" je nastavená kombinácia osvetlenia a kúrenia a to napríklad: Príde Vám návšteva, Vy prepnete dom do tohto režimu a v momente sa svetlá v obývačke rozsvietia na 100%, na chodbe bude svetlo svietiť tlmene, zapne sa osvetlenie terasy, zvýši sa teplota alebo sa automaticky zapne rekuperácia. 

Príklad režimu Smart home "Cinema"

Po spustení tohoto režimu sa môže napríklad: zapnúť TV, zapnúť domáce kino, stlmiť svetlá v miestnosti na nízku úroveň, pokiaľ je vonku svetlo môžu sa zaklopiť žalúzie.

Príklad režimu Smart home "Preč"

Ak odchádzate z domu preč vypnú sa všetky svetlá, vypnú sa nepotrebné zásuvky, zatiahnu sa žalúzie, aktivujú sa bezpečnostné prvky, skontroluje sa stav okien a podobne.

Video ukážky rôznych režimov a scén

Ukážka scény a režimu "Good night"

Ukážka scény a režimu "Good morning"

Ukážka scény a režimu "Go home"

Ukážka scény a režimu "Party"

Všetky takéto a podobné scény a režimy Vám vytvoríme a Vy ich budete už iba používať.